Lära för livet eller lära av livet?

Liselott

Om forskningar och åsikter

9 apr , 2021, 09.42 misansundback

 

Såhär i vaccineringsdagar går diskussionen het om varför vi ska ifrågasätta forskning och istället lyssna på oss själva, våra känslor, våra åsikter. Och diskussionen om huruvida en åsikt och en forskning kan jämföras lyfts ofta fram.

Men en åsikt och forskning kan aldrig väga lika mycket. Vetenskaplig forskning är en etablerad process. Texter som produceras, prover som görs, nya metoder som utvecklas går igenom ett prövningssystem. Resultaten blir granskade av det vetenskapliga samfundet där persor som är sakkunniga i samma frågor säger stopp, dethär kan inte stämma, stopp hur har du gjort detta, stopp, argumentera lite bättre. På det sättet är den vetenskapliga forskningen kvalitetsgranskad i jämförelse med åsikter.

Vidare så baserar sig forskare på tidigare information och argumenterar vidare på basen av den tidigare forskningen. Årtionden av tidigare vetenskaplig forskning. Du måste alltså sätta dig in i det som redan finns och pejla din forskning mot den tidigare ”sanningen”. Och ifrågasätta den och vidareutveckla den.

Jag tror det enda gemensamma som den som hejar på åsikter och den som hejar på vetenskaplig forskning har gemensamt är att båda förespråkar att vi ska ifrågasätta. Men sen går dessa två skolor skilda vägar.

En åsikt är ett uttalande om vad en person tycker medan forskning är uttalanden om vad historien och forskningsfältet har kommit fram till genom åren. Forskningen lutar sig mot och bygger på tidigare forskning.

Visst, en åsikt kan utveckla forskningen. Att tänka själv och kritiskt ifrågasätta är till största del forskning om den är relaterad till den tidigare forskningen. En lösryckt oargumenterad åsikt som inte är speglad mot det vi redan vet om just den frågan är just det, bara en åsikt.

Det mest problematiska är kanske att folk lyssnar på åsikter, att de köper dem så lätt. Personer som inte själv är kritiskt lagda eller har kritiskt lagda personer runtomkring sig tar gärna åsikter till sig, speciellt om de är lättare att anpassa till den egna världstron än vetenskapliga forskningsresultat.

Och ja, vetenskaplig forskning är inte oproblematisk och visst finns det många kritiska frågor kring bland annat finansiering. Men det känns overkligt att folk idag ändå hellre väljer att lyssna på lösryckta åsikter av personer som inte har en formell kompetens än på sakkunniga som många år jobbat med dessa frågor.

I grunden är vetenskaplig forskning en vilja att veta mera, att få en djupare kunskap i en fråga och lösa problem genom att granska tidigare kunskap. Eller hitta luckor i kunskapen och söka nya lösningar. Helsingfors universitets kampanj #därförvetenskap lyfter fram just detta.Läs också

Kommenteringen är stängd.