Lära för livet eller lära av livet?

Liselott

Tack, Filip

10 feb , 2021, 14.41 misansundback

 

På sociala medier är det få av HBLs artiklar som får så negativa kommentarer som HBLs sportchef Filip Saxéns. Hans sätt att argumentera rubbar helt tydligt på bestående strukturer i sportjournalismen. Han riktar i sin normkritiska analyser jämställdhets- och likabehandlingsstrålkastaren rakt i ansiktet på gamla, dammiga sätt att se på sporten.

Och vissa läsare blir bländande av denna strålkastare och kritiserar. Men i kommentarerna syns ofta en avsaknad av insyn i hur fenomen i samhället byggs upp. Vissa kommentarer skönjar en blindhet för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Framförallt ovilja att försöka se hur samhället är socialt konstruerat och hur det omkonstrueras och förändras hela tiden. Det vi säger och skriver ändrar på samhället, kontinuerligt, varje dag genom ord och dialog. Som journalist har Filip tagit sitt samhällsansvar och förändrat den offentliga debatten kring sporten.

Jag har svårt att förstå då personer argumenterar för att ”saken är som den är”. Det är den inte, många saker är socialt konstruerade i våra samhällen. Om man zoomar ut från att se enskilda individer och istället ser strukturer ser man mönster. Det är frågan om vem som hörs, vem har utrymme att uttrycka sig, vem har ekonomiska förutsättningar, vem har kontakter, vilka förebilder syns, vem är i maktbalansens underläge. Du behöver inte ens vara sportinsatt för att se dessa strukturer.

Filips sätt att skriva är dagens melodi, det är kritiskt och analytiskt och ser faktorer och strukturer bakom som påverkar vad idrotten resulterar i. Att Filip fått statens jämställdhetspris är ett klart tecken på hans reform av sportjournalismen mot en analys som motsvarar 2020 -talets tankar.

Som någon skrev i kommentarerna är det lite motigt i början, men Filips röst kan vara avgörande för många, både unga kvinnliga idrottare men också äldre män, för att få en djupare förståelse i sportens strukturer. Och för oss ickesportare är det glädjande att se hur strukturella frågor betas av, analyseras och granskas i Filips texter. Tack Filip för att du tänker kritiskt och riktar strålkastaren så som du gör.

Läs också

Kommenteringen är stängd.