Lära för livet eller lära av livet?

Livslärd

Jeppis Lux – Makes you smile

22 jan , 2021, 10.44 therese

 

Övergången till ett nytt år känns ofta symbolisk och löftesrik och i år upplevde säkert många årsskiftet som ännu mera betydelsefullt i och med att 2020 minst sagt bjudit på en del utmaningar. Men inget ont som inte för något gott med sig, utan coronapandemin hade aldrig ljusfestivalen Jeppis Lux kommit till!

Sedan i höstas har jag haft glädjen att få vara med i arbetsgruppen för den medskapande ljusfestivalen Jeppis Lux. I arbetsgruppen ingår också representanter för stadens kulturbyrå, Wava-institutet, en bildkonstnär samt entusiastiska privatpersoner.

Idén till festivalen föddes ur ett behov av att gemensamt skapa något ljus- och lustfyllt som en motvikt till coronapandemin och den isolering som många upplevt på grund av den. Ljusfestivalen Jeppis Lux, med underrubriken Makes you smile, är en medskapande ljusfestival som tar vid i skarven mellan julbelysningen och vårljuset, en festival som alla kan ta del av och bidra till, på ett tryggt och pandemisäkert sätt.

Konceptet bygger på samma idé som att sätta nallar i fönster, som med start i Australien spreds som en löpeld över världen under våren 2020, tanken var då att göra promenader utomhus roligare för barn i en tid av undantagstillstånd. Men istället för nallar så uppmanar ljusfestivalen Jeppis Lux jakobstadsborna att göra egna glada ansikten och sätta dem i fönster eller ute på gården, gärna belysta på något sätt, till exempel med överbliven julbelysning. Och har man inte möjlighet att bidra med ett eget lysande ansikte så kan man alltid delta genom att njuta av andras alster under festivalveckan!

Omständigheterna och upplägget är också i linje med temat för Runebergsveckan 2021 som är “en otrolig historia”. Ljusfestivalen Jeppis Lux kan i sig bli en otrolig historia om ljus och gemenskap i en historiskt mörk tid. En tid när behovet av kultur är stort, kanske större än någonsin tidigare. Festivalen lyfter också fram konstens och kulturens betydelse för gemenskap och välmående. WHOs rapport som publicerades i november 2019 visar hur forskning påvisat att olika former av konst – allt från scenkonst såsom musik, dans, sång, teater och film, till litteratur, visuell konst och digital kultur – kan ha, och har, stor betydelse för hur vi mår fysiskt och psykiskt. Genom Jeppis Lux sprids ett konkret ljus i samhället men också i det mentala landskapet. I den bästa av världar lyser hela Jakobstad upp på ett sätt som syns från ovan, samtidigt som ljuset når människors inre.

I dag talas ofta om vår samtid som präglad av en konvergenskultur. Konvergenskultur innebär att olika generationer av medier möts och smälter samman, vilket påverkar både form och innehåll. Konvergenskultur, populariserat genom Henry Jenkins verk ”Convergence Culture: Where Old and New Media Collide”, betecknar en digital kultur där yngre och äldre medier både möts och smälter ihop till den grad att de konvergerar både till innehåll och form. Konvergenskulturen beskrivs som en deltagarkultur där användarna utgör både producenter och konsumenter och därmed bildar en lösare definition av vem som egentligen är upphovsmakare. Inom konvergenskulturen pratar man ofta om prosumenter. Konceptet ljusfestivalen Jeppis Lux både bygger på och har som mål är att deltagarna känner en sån hög grad av delaktighet att de blir festivalens prosumenter.

Bidrag från privata stiftelser och fonder har möjliggjort skapandet av festivalens konstnärliga koncept, en grafisk profil samt inköp av material som sedan delats ut till stadens alla daghem, privata daghem, skolor och bildkonstklasserna i högstadierna och gymnasierna så att ca 2400 barn, elever och studerande i Jakobstad, kan göra sitt eget ansikte. Glada, lysande ansikten tillverkas också i barnkonstskolan Balatakos barnkonstgrupper och det har hållits workshoppar med lokala pensionärsföreningar och äldreboenden. Därtill har den lokala centrumföreningen och därigenom centrumföretagen engagerats i ljusfestivalen. Också Alerte, som är Jakobstads bolag för underhålls- och stödtjänster deltar i festivalen med att hänga upp ett eget glatt ansikte i jätteformat på Storgatan där stadens julbelysning annars hänger under jultid.

Jeppis Lux arrangeras 31.1.2021-7.2.2021, mera info finns här: https://runebergsveckan.fi/jeppis-lux/

Läs också

Kommenteringen är stängd.