Lära för livet eller lära av livet?

Karin

Okunskap är roten till allt ont

6 feb , 2020, 00.01 karinihalainen

 
Det finns inga konstiga eller felaktiga sätt att leva. Det handlar bara om att försöka sätta sig in i andra människors liv. Så att man förstår dem.

-Tänk att få uppleva den här dagen, tänker jag förnöjt medan jag njuter av helgfrukost och makens  färska dagstidning.

Datumet är den tjugofemte januari och jag läser ledaren i Etelä-Suomen Sanomat. Texten är skriven av nyhetschefen Tarja Koljonenoch hon har en gyllene idé. Hon föreslår att alla som inte får svenskspråkig dagvårdsplats i Helsingfors ska flytta till Lahtis. Det har hon kommit på efter att ha sett musikvideon Tillsammans – på svenska i Lahtis. På filmen ser hon en gemenskap som verkar väldigt mysig. En grupp människor där alla känner varandra.

-En sådan ankdamm behöver ju alla, konstaterar nyhetschefen. Utan att vara nedrig, hellre välkomnande.

Jag slår upp en påtår och minns insändare och artiklar i samma lokaltidning för några år tillbaka. Då kände sig svensktalande på orten inte lika välkomna.

Jag kommer att tänka på filosofen Platons ord:

-Okunskap är roten till allt ont.

Så måste det ha varit. Det måste ha varit okunskapen om den finlandssvenska kulturen som orsakade rasisistiska skriverier då den svenska skolstigen grundades i Lahtis. Allt annat är omöjligt att förstå. Vi var så få och vi tog så lite plats. Och vi var inte bort från något annat.

Men vi var främmande och upplevdes därför som ett hot.

Med tiden blev vi synliga och nu så attraktiva att lokaltidningen använder oss för att locka nya invånare till staden. Det svenska i Lahtis ses idag som en strålande möjlighet.

Lika mycket som jag glädjer mig över nyhetschefens ledare, lika mycket oroar jag mig över den insikt om människan som mina år som kulturambassadör har gett mig:

-Jag är rätt och det som är annorlunda är fel. Eller konstigt. Det som är främmande är hotfullt och bort från mig.

När vi i skolan jobbar kring fördomar, attityder och rasism så brukar jag uppmana eleverna att tänka så här:

Du förstår ditt liv eftersom du är född in i det. Dina kompisar kan tycka att något i din familj är konstigt men du förstår det eftersom du vet varför.

På samma sätt skulle du kunna förstå vilken persons liv som helst, om du var född in i det.

Det finns alltså inga konstiga eller felaktiga sätt att leva. Det handlar bara om att försöka sätta sig in i andra människors liv. Så att man förstår dem.

För du vet min vän, att okunskap är roten till allt ont.

Läs också

Kommenteringen är stängd.