Lära för livet eller lära av livet?

Moa

Agenter i farten

27 Nov , 2019, 07.43 Moa Thors

 

Vi är ett femtiotal fria bildare som samlas på Nordens hus i Tammerfors. Fast egentligen är vi agenter, dock inte hemliga. Tvärtom ska vårt uppdrag synas så mycket som möjligt. Vi är nämligen förändringsagenter. Och vårt uppdrag är inget mindre än att i all sin enkelhet förändra världen. Simple, my dear Watson, som en viss litterär gestalt brukar säga.

Men vid närmare eftertanke är det kanske ändå inte så enkelt. Därför slår vi våra kloka huvuden ihop för att fundera: Hur ska vi gå tillväga för att sprida en värdehierarki som säkerställer att kommande generationer kan vara stolta över oss? Lite mera konkret handlar det om att bidra till att FN:s globala mål för 2030 uppnås.

Målen är förvisso högt ställda och många av dem är på en sådan nivå att de förefaller alltför långt ifrån vardagen inom den fria bildningen, för att vi ens skulle våga snusa på dem.

Eller kanske ändå inte? Jag fick idag höra hur ett medborgarinstitut i Österbotten via sina hantverkskurser främjat en hållbar utveckling både hos oss och i fattiga länder redan i många år: Institutet begåvas kontinuerligt med tygdonationer från olika håll och kursdeltagarna köper de tyg de behöver på sina kurser. Priset bestäms efter egen plånbok. För de pengar som kommer in köper man symaskiner som via en hjälporganisation landar i behövande händer i något fattigt land. En förträfflig idé, tycker jag.

I ett globalt perspektiv är det kanske bara en droppe i havet, men vi vet ju hur det är med många bäckar små, eller hur? Varje liten handling räknas i den ”stora berättelsen” som vi vill skriva och som handlar om fred, jämvikt mellan människan och naturen och om allas möjlighet att uppleva livet som betydelsefullt och värdefullt.

Moa, rektor på Helsingfors arbis

, , ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.