Lära för livet eller lära av livet?

Catharina,Livslärd

Rätt att välja

22 mar , 2019, 06.00 Catharina von Schoultz

 

Demokrati – vad är det för dig? Ett högtravande ord utan större betydelse i ditt liv eller har det inverkan på också din vardag?

Det är svårt att få syn på sådant som en tar för givet. Det bara finns där. Enklast att greppa det är kanske genom att försöka föreställa sig hur det skulle vara om det inte skulle finnas. När vi talar om demokrati behöver vi inte ens ta fantasin till hjälp, vi har tyvärr alltför många exempel på länder där demokrati inte finns. Där medborgarna inte får tänka fritt och högt eller delta i den samhälleliga debatten utan att riskera påföljder, i vissa fall det egna livet.

I min vardag arbetar jag med personer som flytt sina länder och tvingats till ett liv i osäkerhet långt borta från sin hembygd och de nära och kära. Det är i den här situationen för att de antingen uttalat sig emot den rådande odemokratiska regimen i hemlandet eller för att de inte vill tvingas in i samhälleliga eller religiösa system de inte tror på och därmed inte kan vara en aktiv del av. Många är ensamma och saknar sina familjer. Det är ett högt pris de betalar för sin rätt att få välja sin åsikt själv.
I Finland har vi regelbundet val, då vi väljer ledamöter till olika organ som ska representera oss. Både lokalt, nationellt och internationellt. Alla myndiga medborgare har rätt att såväl delta som ställa upp i val. Vi får rösta på precis den vi vill, vi får prata och skriva fritt om vad vi tycker är rätt och fel, vi får demonstrera och göra insamlingar. Allt utan rädsla för påföljder. Det är ingen självklarhet.
Det är demokrati! Något av de värdefullaste vi har. Kom ihåg att använda din rösträtt i vårens val.

Catharina von Schoultz är t f rektor vid Borgå folkakademi

, ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.