Lära för livet eller lära av livet?

Liselott

Ögonöppnande möten

23 feb , 2019, 10.18 liselottsundback

 

Möten mellan personer med olika bakgrund är intressanta och innehåller stort potential. Jag såg filmen Green Book och mitt i biosalongens varma mörker förde den tankarna till kontaktteorin av psykologen Allport. Kärnan i filmen är mötet mellan en vit italiensk-amerikansk dörrvakt i New York och en mörkhyad kultiverad pianist, ett ”geni” som blir hans chef. De reser några veckor i samma bil och får uppleva varandras världar.

Kontaktteorin kan i korthet förklaras som det då någon som först är främmande och representerar något okänt och (lite) farligt sedan genom en rad möten- här räcker de sällan med ett möte- ändrar eller utvecklar bilden av ”den andra”. Tanken att genom att vara i kontakt med någon med annan bakgrund än du så blir denna person med hela sin identitet/kultur/sinne bekant. Eller åtminstone bekantare och öppnar ögonen för ”den andras” tankesätt och utgångspunkt.

Dehär mötena är väldigt värdefulla och ögonöppnande. Så många förutfattade meningar stämplar hela grupper. Ja, vissa både negativa och positiva förutfattade meningar och grupperingar kan vara grundade i enkla klassificeringar som hjälper oss förstå världen. Men de blir problematiska då de begränsar och ramar in vår bild av de personer som tillhör en viss grupp.

Och samma kontaktteori och vad möten kan åstadkomma tänkte jag på då jag läste Hesaris artikel om stödpersoner. Att hur hälsosamt det är att komma utanför sin egen bubbla och få en inblick i hur den andra blir bemött- av samhället och av enskilda individer, vad den har för tankar och drömmar och inse att ja, inte var den ju så skrämmande.

Tänk om vi kunde skapa flera av dessa möten och märka att vi alla i grund och botten har ganska samma grundbehov och suktan efter acceptans och bekräftelse. Att sällan är ”de andra” så främmande utan egentligen ganska lika. Och samtidigt genom dessa möten kunde vi minska polariseringen och motsättningarna i samhället. För varje ögonöppnande möte skapar vi lite större förståelse för varandra.

 

Läs också

Kommenteringen är stängd.