Lära för livet eller lära av livet?

Siv

Den nordiska cirkeln

7 Dec , 2018, 13.18 Johanni

 
Pirjo Lahdenperä leder NVL:s forskarcirkel.

Pirjo Lahdenperä leder NVL:s forskarcirkel.

Hälsningar från Köpenhamn! Här sitter jag i ett hotellrum och skriver, uppfylld av den nordiska gemenskap som jag har upplevt idag och gläder mig åt att få fortsätta med i morgon.

Det är NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande som med stöd av Nordiska ministerrådet arrangerar den ”forskar-cirkel” som nu har sitt andra möte, denna gång i danska huvudstaden. Den första träffen var i Stockholm för drygt en månad sedan. Det handlar om ledarskap och inklusion under ledning av Pirjo Lahdenperä, professor emerita med lång erfarenhet av undervisningsfrågor, rektorsutbildning och studiecirkelmetodik. Forskarcirkel kallar hon det vi håller på med när vi delar med oss av våra erfarenheter och försöker komma underfund med hur saker och ting hänger ihop. Två från Norge, två från Danmark, två från Sverige, två från Finland, samt en från Island och en från Åland har idag suttit och lyssnat på cirkelkamraterna och själva berättat om sina tankar och erfarenheter. En av de två danska kvinnorna höll ett föredrag om dansk integration. Vi ska fortsätta med träffar i deltagarnas hemländer och då samtidigt lära oss om respektive lands inställning, lagar och kursupplägg med mera. Det danska inlägget var inte roligt att höra. I Danmark har man nu ett sådant politiskt klimat att när det gäller inklusion eller integrering så planeras inte så mycket utveckling utan snarare avveckling.
Det blir två besök i Finland: ett i Österbotten och ett på Åland nästa år. Det ska bli så trevligt att få visa de här nordiska kurskamraterna Medis och berätta om hur vi på Åland jobbar med undervisning i svenska för de inflyttade och mycket mer.

Att få träffa folk från de nordiska länderna och utbyta tankar och erfarenheter är otroligt värdefullt och inspirerande. Det är nu fredag morgon och ingen tid får gå till spillo. Vi börjar tidigt och jag ska hinna med frukost och 20 minuters promenad till Verdenskulturcentret som vi har som möteslokal.

Siv Ekström

, , , ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.