Lära för livet eller lära av livet?

Martin

Är det redan krig?

2 Nov , 2018, 07.00 Martin Näse

 

”Han ljuger hela tiden öppet, beter sig nedlåtande och bryr sig inte om sanningen”.

Så här säger Jimmy Wales, amerikanen som grundade Wikipedia år 2001. Citatet har jag översatt från en intervju med honom i Business Insider, 4.10.2018. Jimmy talar om sitt lands nuvarande president.

Det känns som om det skulle pågå ett storskaligt, imaginärt krig idag. En kamp om indirekta resurser av typen ”information”, ”nyheter”, ”fakta”, ”sanning”. Krigsskådeplatsen är de nya, snabba arenorna för global massinformation. Skenbara hotbilder byggs upp. På spel står politisk makt. Bakom frontlinjerna spelar man om ekonomiska resurser.

Det är ett spel, och spelet är så hårt att man valt att sänka moralkoden och ta till de grövsta metoderna. Man lirar så att man får den ljudligaste delen av publiken med sig. Det är spel på de stora arenorna, och bland de ljudligast hurrande åskådarna sitter de som varit tysta och haft det långtråkigt när man spelat enligt regelboken. De är den outnyttjade potentialen i ett demokratiskt system som haltar.

Internet blev till på 1990-talet. Facebook och Twitter skapades på 2000-talet. De nya, snabba metoderna att uppnå synlighet för egen vinning blev i något skede medialt starkare än de etablerade metoderna att presentera granskad information och fakta. Har den tunga delen av framtagning, presentation och lagring av information nu definitivt flyttat ut från traditionell journalistik och uppslagsverk för att snabblevereras som enmeningspaket i news feeds och tweets?

Snabbt, kortfattat och kortlivat är ord som beskriver dagens format. Konfrontation och skräckscenarier utgör ofta innehållet. Faktagranskning och pålitlighet är ord som fanns bara i den gamla världen. Förr var det en yrkeskår med en professionell agenda som kunde komma ut med information. Idag har en smart amatör med en personlig agenda lika stor potentiell möjlighet att spela på planen.

Nu bevittnar vi den mest skräckinjagande uppställningen i krigföringen: toppgardet har sänkt moralkoden, besitter fortfarande alla de gamla resurserna och använder sig samtidigt av de nyaste och träffsäkraste vapnen med obegränsad räckvidd och förstörelseeffekt.

Jag ser tillbaka på mina rader. Om det redan är krig – vilken tur att det ännu bara är ord som man skjuter med! Och Jimmy Wales, han tror lyckligtvis att att sanningen kommer att hinna ifatt hans president senast till valet 2020.


Martin Näse arbetar med utveckling i en lärandeorganisation och funderar en hel del på ”verdens gang”

,

Läs också

Kommenteringen är stängd.