Lära för livet eller lära av livet?

Liselott

Inkluderande högskolor

24 okt , 2018, 17.04 liselottsundback

 

Inom HY+ jobbar vi med SIMHE-högskolorna (Supporting Immigrants in Higher Education) som har ett specialuppdrag att stöda ”invandrare” mot högskolestudier. För tillfället finns det SIMHE-infopunkter vid sex högskolor runtom i landet och de får strategisk finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet.

Jag sätter begreppet invandrare inom citationstecken här, eftersom begreppet som kännt är problematiskt och samlar en brokig skara under samma term. I första hand riktar servicen sig till personer med annat modersmål än finska och svenska med en examen/studier från ett annat land.  SIMHE handlar mest om att få info kring hur en tidigare examen kan erkännas i Finland, vilka möjligheter det finns med en läkarexamen från Kenya eller vilka språkkrav högskolestudier kräver.

Det har varit väldigt intressant att följa med SIMHE-utvecklingen och inom ramen för vårt projekt kartlagde vi även SIMHE-kunderna, de vanligaste frågorna och handledarnas syn på sina kunder. Den största gruppen var inte oväntat irakier, syrier men även många från Ryssland. De vanligaste frågorna handlade om det finska skolsystemet och hur handledaren kan öppna upp, tolka och förklara för kunderna hur deras utbildningsstig kunde se ut. Mest handlar det ju om bemötande och att fungera som dörröppnare till högskolevärlden, sänka trösklar och ge tilltro till kompetens för högskolestudier.

Inom vårt projekt stöder vi SIMHE-handledarna med material inför själva handledningen, vi utbildar alltså handledarna. Här är det viktigt att studie- och karriärvägledare ser till den handleddes önskemål och förutsättningar- i en realistisk kontext förstås- och inte stereotypiskt handleder kvinnor till kvinnodominerade vårdbranscher, om det inte uttrycklingen är den handleddes önskan. Vidare är det viktigt att öppna upp vad högskolestudier innebär; självständigt studerande, analytiskt tänkande, akademisk frihet.

Nu när NTM-centralerna – igen- upphandlar integrationsutbildningarna  poängsätts utbildningsanordnarens samarbete med högskolorna högt. Det påvisar att högskolestudier starkare än tidigare skall tillknytas integrationsprocessen. Istället för att alltid tala om sysselsättning och språkinlärning betonas nu starkare än tidigare möjligheten till högskolestudier som ett reellt alternativ, äntligen kan vi väl säga.

Dethär är en bra öppning och en dag hoppas jag att SIMHE-handledning ges av varenda högskola i landet. Att det ska vara en självklarhet att kunna starta, fortsätta eller slutföra sin högskolestig i Finland även om man inte bott i Finland hela livet och att det ska vara ändamålsenligt, inte för administrativt utmanande. Jag hoppas att högskolorna via SIMHE-punkterna kan bli mera inkluderande och representera en större kulturell mångfald än tidigare, så att högskolestudier inte bara blir ett privilegium för redan privilegierade.

Om du vill läsa utredningen kring SIMHE-infopunkterna kommer du till den här.

 

Läs också

Kommenteringen är stängd.