Lära för livet eller lära av livet?

Jonas

#MeToo, #YouToo, #WeToo?

11 jun , 2018, 20.55 jonasahlskog

 

Ingen kan ha missat att frågor om sexualitet och identitet har debatterats hett den senaste tiden. För att bara nämna några av diskussionernas huvudspår: #MeToo, samtyckeslagen, transpersoners rättigheter, könsneutral småbarnspedagogik… Ämnena i sig upplevs ofta som känsliga, och risken är därför stor att det blir oklarheter om vad som egentligen diskuteras och varför. Med anledning av detta kommer vi under sommaren att ordna Korpo filosofidagar med fokus på filosofiska frågor om kön, sexualitet och identitet. Vårt mål är att fördjupa förståelsen genom granskande dialog och därmed undvika att låsa samtalet kring ideologiska positioner och, som ofta sker, slå fast ’svar’ på oklart formulerade frågor.

 

Under filosofidagarna kommer vi att granska följande grundläggande frågor:

Vilken roll spelar kön och sexualitet bortom tal om rättigheter och identitet? Vad betyder det att alls ha ett kön, eller att göra den sortens skillnad mellan människor? Är kön något man föds till eller något man lärs upp att vara? Vilken roll får frågor om kärlek, begär, självförståelse och kollektivitet i dessa diskussioner, får de alls plats i talet om könet som en fråga mellan Natur och Kultur?

 

Låter det här intressant? Kom då ut till Skärgårdscentrum Korpoström 21.7.2018. Inträdet är fritt och alla är välkomna. Mera info på www.fbf.fi

Läs också

Kommenteringen är stängd.