Lära för livet eller lära av livet?

Jonas

Kan vi förändra vårt förflutna?

1 Dec , 2017, 09.12 jonasahlskog

 

I kölvattnet av den viktiga kampanjen för att avslöja sexuella trakasserier har det ibland sagts: ’det förflutna kan vi inte ändra på, så därför ligger fokus nu på att förbättra framtiden’. Önskan att förbättra framtiden är lätt att hålla med om, men att här entydigt påstå att ’det förflutna kan vi inte ändra på’ får mig att ana ugglor i mossen. I bästa fall är påståendet en banal sanning om att det gjorda inte kan göras ogjort – i sämsta fall är påståendet en ansvarsflykt. Faktum är att betydelsen av en förfluten händelse inte är oberoende av våra beskrivningar av den i samtiden: då en händelse erkänns som trakasseri förändras på sätt och vis även vårt förflutna eftersom erkännandet innebär att förövarens självbild avslöjas som en lögn. Vårt förflutna innehåller därmed inte längre någon ’oskyldig flirt’, som förövaren och andra kanske trodde, utan händelsen avslöjas som det trakasseri som det hela tiden hade varit. Samtidigt är det så att med erkännandet av något som trakasseri erkänner vi ett brott, och att verkligen göra det senare kräver de påföljder som tillhör rättsstaten. Med andra ord: förbättringar av framtiden åstadkommer vi bara på basis av en uppgörelse med vårt förflutna, annars lever lögnerna ofrånkomligen kvar i den nya tillvaro som vi skapar. Dialog är säkert en del av denna uppgörelse, men av vittnesmålens innehåll att döma också rättsliga handlingar.

Läs också

Kommenteringen är stängd.