Lära för livet eller lära av livet?

Catharina,Livslärd

Exkluderande svenska rum?

6 Nov , 2017, 06.00 Catharina von Schoultz

 

För oss finlandssvenskar är begreppet Svenska rum något positivt. Det beskriver platser som fungerar med svenska som huvudspråk och där det går att tala svenska utan att behöva fundera på om den andra förstår eller känna att man är till besvär då man vill tala sitt modersmål. Det kan vara fråga om fysiska platser som t ex Luckorna runtom i Svenskfinland, svenska skolor eller svenska kulturinrättningar men också virtuella platser på nätet. Vi skapar också dagligen våra egna svenska rum då svenskspråkiga möts och pratar svenska med varandra. I de svenska rummen är vi svenskspråkiga i majoritet, vilket kan kännas ganska skönt i en omgivning där vi i övrigt är i minoritet och kan känna ett tryck att på olika sätt behöva rättfärdiga vår existens för en inte alltid så förstående omgivning.

För de flesta av oss är det självklart att man i ett svenskt rum ändå också får tala andra språk än svenska. Den finsk- eller engelskspråkiga är lika välkommen i rummet som den svenskspråkige och om de svenska språkkunskaperna inte räcker till tar man till det språk som fungerar bäst. Ett svenskt rum är inkluderande och inte enbart för svenskspråkiga.

Men. Finns det risk att begreppet Svenskt rum kan uppfattas annorlunda än så här? Att begreppet kan uppfattas direkt exkluderande för den som inte tillhör den svenskspråkiga minoriteten?
Skulle du känna dig manad att gå till ett ställe som explicit kallas ett Finskt rum, särskilt om du inte skulle vara så bra på finska? Eller skulle du känna att de genom att kalla det finskt vill betona att här har sedan inte svenska någon plats. Skulle du då snarare undvika stället?

Det som är avsett som något positivt kan få en helt motsatt effekt om vi inte är tydliga med vad vi avser. Vad betyder Svenska rum för dig?

,

Läs också

Kommenteringen är stängd.