Lära för livet eller lära av livet?

Livslärd,Sigge

GFE – Google for Education

21 sep , 2017, 10.39 sigge

 

Google for Education study tour gick av stapeln i Lund denna vecka. Tänkte att jag denna gång litet fortsätter på bloggen som Liselott skrev från Dare to Learn seminariet tidigare. Ett som är säkert är att skolorna, lärarnas och elevernas vardag  ändras i rasande takt. Jag hade tänkt mig att detta skulle vara ett rejält hjärntvättningstillfälle från Google men tji fick jag. Väldigt litet teknologi har presenterats men desto mera exempel och icke-tekniska frågor som har debatterats.

Professor Sugata Mitra från Newcastle berättade om sitt experiment ”Hole in the Wall” var hans slutsats var att barn lär sig själva och varandra med hjälp av datorer och internet bara inte vuxna blandar sig i allt för mycket. Han efterlyste också en läroplan för saker som vi inte känner till. Han har en poäng där. Vår läroplan idag bygger ju egentligen på ämnen, saker som vi känner till från tidigare. Det nya, det som vi inte ännu känner till finns inte så mycket i våra läroplaner idag.

Lisa Bodell från Futurethink jobbar med att förenkla, förenkla, förenkla … allt. Spännande lyssna till hennes exempel från olika organsisationer och företag runt  världen var alla har i princip samma problem. Ineffektivitet på grund av vanor, organisationer modeller, företagskultur mm. Ett universellt problem var alla behöver vara lyhörda. För att bli bättre behöver vi bli mera effektiva. För att bli mera effektiva så behöver vi bli av med det som gör oss ineffektiva. Enkelt.

Höjdpunkten var nog studiebesöket till Oxievångsskolan i Malmö. Skolan har på fyra år gått helt in för att ha ITC i alla ämnen, alla lektioner, alla elever, alla lärare, alla i personalen. En helt vanlig vardag var datorerna är en resurs, ett hjälpmedel till själva undervisningen. Vi fick t.ex ta del av en textilslöljds lektion var eleverna designade sina klädesplagg på datorn och sedan sydde kläderna utgående från den design de gjort. I en annan klass reste femte klassisterna runt världen och skrev bloggar från sin resa. Bloggar som kommenterades av klasskompisarna till helt perfekta reseskildringar som var otroligt detaljrika, beskrivande, kreativa och allt skrivet utgående från en fiktiv resa de gjorde virtuellt.

Det som underströks i allt från rektorn och representanten från Sveriges undervisningsministeriet på plats var att all denna transformation var resultatet av en klar vision med tillhörande strategi. Extremt bra genomfört med klara och tydliga delmål på vägen och småningom börjar verksamheten likna det som man såg framför sig. Det spännande var ändå att detta nytänk hade etablerat sig så bra i skolan att eleverna och lärarna idag regelbundet brainstormar tillsammans för att hitta nästa steg som de ännu kan ta eller egentligen borde ta.  Fantastiskt spännande och engagerande skolmiljö.

, ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.