Lära för livet eller lära av livet?

Jonas,Livslärd

Den goda nationalismen, finns den?

21 jun , 2017, 06.00 jonasahlskog

 

Nationalismen ansågs under en lång tid vara ett försvinnande fenomen. Samhällsforskarna talade om en ”postnationalistisk” era där nationen allt mera förlorar sin roll i en globaliserad värld styrd av överstatliga organisationer som EU och FN. Nationen skulle inte längre vara ramen för individens självbild – finländaren, tysken och britten skulle alla bli européer. Den senaste tidens politiska omvälvningar har ifrågasatt nationalismens dödförklaring i grunden. Populistiska partier runtom i Europa växer sig allt starkare på basis av nationalistisk politik och retorik. En av samtidens största politiska omstörtningar – Brexit – är direkt relaterad till frågor om nationell identitet och suveränitet.

Med tanke på den här utvecklingen blir det återigen viktigt att fråga sig hur nationalismen som samhällsfenomen skall förstås. Är nationalism alltid av ondo – som arketypen av främlingsfientligt självhävdande – eller kan nationalismen också ge positiva bidrag till samhällsutvecklingen? Om du är intresserad av dylika frågor skall du åka ut till skärgårdscentrum Korpoström den 22.7 eftersom Folkets Bildningsförbund då ordnar Korpo filosofidagar med temat ”Den goda nationalismen, finns den?” Under filosofidagarna hålls anföranden av en historiker, en filosof och en soldat som kommer att diskutera utgående från följande frågor: Kan nationalismen skapa en god gemenskap? Vad betyder våra nationella symboler och ikoner och vem tillhör de? Hur skall samtidens ”hypernationalism” förstås? Inträdet är fritt och alla är välkomna. Detaljerat program hittar ni på www.fbf.fi

Hoppas vi ses där!

,

Läs också

Kommenteringen är stängd.