Lära för livet eller lära av livet?

Catharina

Vem är rädd för marknaden?

12 jun , 2017, 06.00 Catharina von Schoultz

 

När jag studerade ekonomi på 80-talet lärde vi oss att människan är en homo economicus. En logiskt kalkylerande och nyttomaximerande individ som följaktligen alltid söker effektivitet i sin produktion och konsumtion. Som främst motiveras av egenintresset. Den här människobeskrivningen ligger också idag som grund för många ekonomiska teorier och system, som det ju som bekant finns en hel del av. Mer eller mindre fungerande. Nå, hur det än må vara med funktionen, så om denna homo economicus kan anses vara rationell och alltid agerar logiskt, alltså vara mer eller mindre renons på mänskliga känslor, finns det i vårt ekonomiska system ändå också ett något som är rena motsatsen. Som verkar vara fylld av ett vilt och oberäkneligt känsloliv.
Nämligen ”marknaden”. Lite googlande ger vid handen att marknaden kan vara missnöjd ”Marknaden var inte imponerad av regeringens åtgärd” eller aggressiv och våldsam ”Marknaden vädrade blod”. Men den kan också må riktigt dåligt ”Marknaden är deprimerad” eller jättebra ”Marknaden är idel solsken”.

Som de ekonomiska människor vi enligt teorierna är borde vi väl kunna bortse från de här irrationella känslorna. Ändå är vi väldigt oroliga för marknaden. T o m så oroliga att åtskilliga finanstidningar lever på oron och att de flesta banker varje vecka, en del t o m varje dag, producerar marknadsrapporter om hur det nu står till med marknaden. Vilken enorm omsorg! Eller rädsla?
Intressant – som ett troll från forna dagar som det gällde att hålla sig väl med, gör vi allt för att blidka denna marknad. Kanske vi inte kommit så långt i vårt moderna samhälle som vi trodde?

Hur ser han då ut? Marknaden? I min fantasi är han nämligen definitivt en man. Hårda drag, plufsig och klädd i mörka kläder – oberäknelig och inte särskilt trevlig. Gormar till och slänger saker ibland. Men kan sedan också vara solen själv.
Vi måste hålla honom på gott humör, det är det viktigaste. Också fast det betyder att vi tvingas låta våra barn gå arbetslösa och gamla mamma ligga i våta blöjor. För marknaden kan närsomhelst slå tillbaka med oanad kraft och då är fara å färde.

Hur ser din marknad ut?

,

Läs också

Kommenteringen är stängd.