Lära för livet eller lära av livet?

Pamela

Granieleverna tog sig ton

13 mar , 2017, 15.36 pamelagranskog

 

I Grankulla demonstrerar skoleleverna. Och politikerna lyssnar.

I februari tågade Grankullaeleverna till stadshuset för att demonstrera. Orsaken var nedskärningen i timfördelning i åk 1–9 som politikerna i Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran stod inför. Fem årsveckotimmar skulle bort, enligt budgeten. Fyra var redan klara, men den femte väckte diskussion. Modersmål, bildkonst, musik, slöjd eller gymnastik? Förslaget var musik.

Det var då eleverna och lärarna i Granhultsskolan tog sig ton. Utrustade med plakat marscherade de till stadshuset och omringade politikerna, som var på väg till mötet, med sång. Budskapet var klart: rör inte musikundervisningen! Skolan har satsat på musik i många år, bl.a. med hjälp av ämneslärare i musik. Det finns olika körer, eleverna har bandat en julskiva, deltagit i konserter m.m. Och arbetet har tydligen burit frukt.

Att man kan argumentera för varje ämne står helt klart. Lika klart är att det är otacksamt att ställa ämnen mot varandra. Men om man bortser från allt detta: tänk att undervisningen i skolan berör så starkt att både elever och lärare är beredda att demonstrera!

Det är mera sällan eleverna i våra skolor demonstrerar. Att de är beredda att göra det talar sitt tydliga språk och är en viktig markering. De har insett att man kan påverka. De är engagerade och vill vara med i beslutsprocessen. Skolan har lyckats i sin strävan att fostra aktiva och engagerade elever.

När barn demonstrerar ska vuxna lyssna. Och det gjorde politikerna i Grankulla.

 

, ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.