Lära för livet eller lära av livet?

Jonas

Sipiläs förståelse

8 mar , 2017, 20.26 jonasahlskog

 

Ett intressant faktum är att vissa användningar av uttrycket ’jag förstår’ förbinder oss för framtiden. Säg att du för din bil till en bilmekaniker eftersom den väsnas och rycker vid körning. När du beskrivit problemen för bilmekanikern svarar hen ’jag förstår’ och ställer eventuellt några frågor om bilens övriga beteende, eller så svarar bilmekanikern ingenting utan öppnar bara motorhuven för att skrida till verket. Men kan vi föreställa oss att bilmekanikern enbart svarar ’jag förstår’ utan att därefter göra någonting överhuvudtaget? Situationen skulle i så fall snabbt bli absurd. Vad är det som bilmekanikern menar med ’jag förstår’ om hen inte tar sig an problemet varken genom att ställa frågor eller att skrida till verket? Vi skulle snart börja misstänka att vi blivit offer för något sorts internt skämt bilmekanikerna emellan.

 

En liknande form av absurditet förekom nyss inom politiken då Sipilä intervjuades av Österbottens Tidning (25.2). På frågan om svenskans ställning i Finland bedyrade Sipilä att språkkraven inom vården skall följas, men att han nog ändå förstår oron kring den nya situationen. Angående de många negativa asylbesluten säger Sipilä att han har ”svårt att förstå hur det kunnat gå så” med tanke på de berättelser han hört från asylsökanden.

 

Vad menar Sipilä här med sitt snack om förståelse? I bägge fall säger sig politikern Sipilä förstå en problematisk politisk situation, men samtidigt verkar han inte alls ha någon avsikt att ändra den regeringspolitik som försatt oss i just de problem som han ’förstår’. Sipilä tror själv kanske att han genom att säga sig förstå, eller inte förstå, ger intryck av att vara en sympatisk och välvillig ledare. Bilden är dock snarare den motsatta; det finns väl inget sympatiskt i att med vett och vilja driva en politik som man själv förstår att är problematisk? Så i viss bemärkelse vore Sipiläs oförståelse att föredra. I så fall skulle vi fortfarande kunna hysa hopp om att han, då han verkligen förstår problemen också gör sitt yttersta för att åstadkomma förändringar.

Läs också

Kommenteringen är stängd.