Lära för livet eller lära av livet?

Jonas

Faktaresistensens bedräglighet

30 jan , 2017, 12.14 jonasahlskog

 

Varje år publicerar Språkrådet i Sverige en nyordslista. Orden som ingår i listan är inte nödvändigtvis helt nya, utan snarare handlar det om ord som ökat i användning och varit aktuella under året. Som sådan kan listan därför ses som språklig spegel för förändringar i människors beteende och tänkande – speciellt tydligt blir detta genom beskrivande ord som mobilzombie och Dylanman.

Faktaresistent är ett av de mest omtalade nyorden under senare år. Enligt listan är faktaresistens ett ”förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar mot ens egen uppfattning, som i stället grundas på till exempel konspirationsteorier.” Ordet faktaresistent är särskilt intressant eftersom det inte är specifikt för svenskan, till skillnad från det nya raggningsordet haffa, utan snarare uttrycker en trend inom hela västvärlden. Talande nog valde också Oxford Dictionaries det besläktade ordet postsanning (post-truth) till årets engelska ord för 2016.

Orden faktaresistent och postsanning betecknar onekligen högst verkliga samhälleliga fenomen. Paradigmatiska internationella exempel fås enkelt från de politiska kamperna om Brexit och det amerikanska presidentvalet. Med tanke på Trumpadministrationens senaste snack om ”alternativa fakta” är det inte heller svårt att hålla med ledaren för Oxford Dictionaries, Casper Grathwohl, som menar att postsanning kan bli ett av de ord som definierar vår tid.

Samtidigt finns det något ytterst bedrägligt med själva ordet faktaresistent. Problemet är att bruket av ordet ofta kan uttrycka samma problematiska attityd som själva ordet används för att beteckna. Att kalla någon för faktaresistent innebär samtidigt, om vi menar allvar, att vår diskussion med den så kallat faktaresistenta personen är avslutad. För varför skulle vi ens diskutera vidare med den som vägrar lyssna till fakta? Att kalla någon faktaresistent verkar alltså inbegripa risken att vi inträder samma sorts slutenhet inför vad andra människor har att säga som den faktaresistenta personen lider av. Till Språkrådets definition kunde alltså tilläggas att ordet faktaresistent också betecknar det demokratiska samtalets tragiska sammanbrott.

,

Läs också

Kommenteringen är stängd.