Lära för livet eller lära av livet?

Pamela

En antologi som lämnar avtryck!

7 Dec , 2016, 11.21 pamelagranskog

 
Diktbok Mockup 05b_omslag+s114-115 (3)

”Avtryck – dikter om allt och ingenting” kan du köpa i Arbis kansli eller skolornas kanslier. Boken kostar 20 euro.

På vårt köksbord ligger den färska diktantologin Avtryck – dikter om allt och ingenting. Med vett och vilja har jag lämnat den där – helt enkelt för att se hur barnen reagerar. Och det går som planerat: när sonens klasskompisar kommer in i vårt kök plockar de genast fram sin egen dikt och läser den för mig. Härligt! Det är inte varje dag 10-åriga killar läser dikter högt för varandra och för kompisens mamma!

Diktprojektet är ett samarbete mellan Helsingfors arbis och Hoplaxskolan. Under hösten har författaren Jolin Slotte åkt runt i skolorna och jobbat med att läsa och skriva dikter tillsammans med eleverna. Bildkonstlärare Jonas Grundvall har parallellt, tillsammans med en grupp elever, jobbat med illustrationer utgående från bokens teman: ögonblick, tecken, balans, riktining och puls.  Och slutresultatet är en inbunden, proffsigt layoutad bok med både klass- och individuella dikter.

Projektet initierades av Helsingfors arbis som ett led i institutets satsning att också nå ut till en yngre målgrupp. Målsättningen med projektet, som tar avstamp i den nya läroplanen, är att på ett kreativt sätt förmedla glädjen i att använda språket. Att skriva en text som når längre än katedern i klassrummet är både utmanande och inspirerande. Och glädjen över att se sin text i tryck ser jag i vårt kök när killarna stolt bläddrar fram till sina dikter.

Både föräldrar och lärare är imponerade av vad barnen producerat. ”Det här är ju en RIKTIG bok”, säger en mamma överraskat när hon får boken i sin hand. ”Eleverna har överträffat sig själva”, utbister en lärare när han läser igenom sina elevers dikter.

”Det här är det roligaste som vi har gjort i skolan”, säger en flicka i årskurs 2 efter avslutat diktprojekt. Och i samma ögonblick börjar hennes eget skrivhäfte fyllas med nya texter. Bättre betyg kan ett diktprojekt knappast få!

Samtidigt visar också projektet att det finns alla möjligheter till konstruktivt samarbete mellan den grundläggande utbildningen och den fria bildningen. Vi har mycket att lära oss av varandra och att ge varandra. Vi behöver bara skapa kontaktytor där vi kan mötas!

, ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.