Lära för livet eller lära av livet?

Sigge

Börja med varför

30 Nov , 2016, 17.02 sigge

 

varfor_hur

Nu när året småningom året hållet på att ta slut så är redovisningar av olika slag högt prioriterade på olika agendor. Det följande som följer därpå är ju sedan strategier och verksamhetsplaner som skall göras upp inför det nya året. Det som dessa alla har gemensamt är dessa deadlines som är förknippade med arbetet. Långa nätter blir till korta dagar samtidigt som ångesten stiger och skrivkrampen tilltar. Spelar ingen roll hur systematisk och välplanerad man är. Dessa deadlines kommer alltid för tidigt. Spelar ingen roll hur väl man planerar och förbereder sig så tenderar dessa deadlines alltid att komman för tidigt.
Idag har jag hållit i trådarna för en workshop var vi jobbat vidare på strategier och målsättningar för verksamheten. Det är väldigt inspirerande att bryta ny mark med intelligenta människor. Vi fick massor gjort men jobbet blev inte klart, den deadlinen kom också för tidigt. Vi berättigar för oss att det är ok att vi nu inte fick allting gjort och kan ta resten nästa gång. Frågan är när nästa gång är? Blir vi då också överraskade av att deadlinen kommer för tidigt?

När jag förberedde mig för dagens workshop så hämtade jag inspiration också från Simon Sineks video på YouTube som heter “Start with Why”. Helt brilliant video som förklarar ingående betydelsen av kommunikation och sättet vi kommunicerar på när vi jobbar med våra strategier. Många gånger presenterar vi dem som “det där man måste göra”, det låter hip och hop och i tiden, modernt, progressivt och så otroligt insiktsfullt. Man känner sig viktig och smickrad för man jobbar med de heliga strategierna. Ändå händer det att många hugger i sten redan innan de börjat. Man jobbar i fel ordningsföljd. Det viktiga är inte VAD mand jobbar med utan VARFÖR.

Den rätta marschordningen enligt Sinek är VARFÖR => HUR => VAD. Först måste man förklara varför man finns till, mervärdet, betydelsen, varför man resonerar och gör som man gör. Hur syns detta i den verksamhet och de produkter/tjänster man tar fram. Till sist kommer man sedan till det egentliga resultatet eller vad.

Hemligheten här ligger i mervärdet i de affektiva argumenten som presenteras. Den som tror på Varför du gör vad du gör. Hen blir intresserad av hur det syns, hur du skapar mervärde och följaktligen köper han också vad slutresultatet blir. Kolla videon så vet du varför det lönar sig att börja med varför.

 

, , , , , ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.