Lära för livet eller lära av livet?

Catharina

Mera hej i hissen

14 sep , 2016, 05.00 Catharina von Schoultz

 

Håller världen på och kör förbi oss i Finland? Förtvivlat försöker vi hålla takten och hänga oss fast, men trots det verkar avståndet till andra länder bara öka. Våra kurvor pekar neråt där andras pekar uppåt. Med konkurrenskraftavtal, lägre löner och andra tekniska metoder söker vi en lösning, men tänk om problemet ligger helt annanstans? Tänk om det sitter i vårt sätt att fungera, i vår mentalitet?

I en värld där kommunikation och samarbete blir allt viktigare för att nå framgång, där länderna knyts allt mer samman i ett världsomspännande nätverk, är tystnad och behörigt avstånd kanske inte längre en dygd att måna om? Det blir ett hinder istället. Kanske det är här vi borde börja för att kunna försvara vår plats i toppen också i den nya globala världen? Borde vi fundera mer på vår sociala kompetens och satsa på att öka vårt sociala kapital i stället för att räkna procenter och jobba hårdare?

Men kan vi ändra oss? Arbeta bort vårt lätt misstänksamma lynne för det och dem vi inte känner till?
Jag tror det. Men då måste vi komma över vår motvilja mot förändringar och släppa in nya tankar, idéer och också nya människor i vårt land. Sluta vara rädda och gömma oss i vårt tysta skal och i stället öva på att ta kontakt också med människor vi inte känner. Öppna upp och se styrkan och glädjen i mångfald. Vara nyfikna. Skratta. Samarbeta. De som nu söker tillflykt i vårt land kan här bli våra bästa lärare.

Ett flertal undersökningar hävdar att ju högre socialt kapital ett land har desto högre välstånd. Socialt kapital byggs upp av förtroende och tillit mellan samhällsmedlemmarna. När man litar på varandra är det lättare att skapa gemensamma ramar för hur man ska samverka och inom dessa lösa samhällsproblem snabbare och enklare än om man inte hade litat på varandra. Socialt kapital är också interaktioner och relationer mellan människor. Mycket kontakter ger fler nya idéer och påverkar också ett samhälles innovationsförmåga positivt. Affärsidéer uppstår och näringslivet aktiveras. Man kan alltså säga att det sociala kapitalet är en förutsättning för att skapa ekonomiskt kapital.

Överfört på en global värld innebär det att ju starkare gemenskap vi skapar såväl inom vårt land som över nations- och språkgränser, desto bättre förutsättningar har vi att hålla takten och skapa fortsatt välstånd.

Om förtroendet för varandra i ett samhälle däremot minskar, ökar risken för att samhället ska hamna i en negativ förtroendespiral med minskad ekonomisk tillväxt.

Så i stället för att räkna procenter och dra åt svångremmen ytterligare, kanske vi kunde börja med att hälsa på varandra i hissen, så som man gör i de flesta andra länder. Tänk om lösningen är så enkel? Och så trevlig!

, ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.