Lära för livet eller lära av livet?

Jonas

Är bildning ett självändamål?

11 apr , 2016, 13.22 jonasahlskog

 

I texten ”Bildning är ett självändamål” (HBL, 3.4) skriver Marianne Lydén upplysande om regeringens nedmontering av bildning och utbildning i Finland. Med Lydéns träffande formulering tycks regeringen ”utgå från att samhället finns till för näringslivet och inte för människorna”. Det är därför alldeles följdriktigt att man slaktar utbildningar som snarare tycks bidra till medborgarnas välmående än näringslivets tillväxtsiffror. Som Lydén framhåller uttrycker regeringen med detta en mycket skev syn på samhället och samhällsnyttan – en syn som även kritiserats av representanter från näringslivet.

Regeringen har också anammat en rätt bisarr hållning till sina egna nedskärningar. Lydén citerar finansminister Stubb som nyligen berömde undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen för ”det arbete hon varje dag gör för att främja bildning, utbildning och kunskap”. Man undrar då om Stubb syftar på när Grahn-Laasonen ”främjat” det finska kunnandet med de största nedskärningarna av universitetsväsendet i Finlands historia. Samtidigt som regeringen lever i någon sorts självförnekelse om nedskärningarnas konsekvenser, uppvisar de utåt sett en attityd som närmast uppviglar folket till bildningsförakt. Som Lydén skriver ”SSS-männen förargar sig över ”all världens docenter” och andra som latar sig på somrarna och har mage att påpeka att regeringens beslut strider mot grundlagar och annat tjafs.”

Lydén redogör tydligt hur regeringens bildningsförakt visar sig i praktiken. Till exempel då beslut fattas som, uppenbarligen till regeringens egen överraskning, strider mot grundlagen och internationella avtal. Eller då okunskapen visas i regeringens påstående att Finland är ett jämställt land, då rasism och xenofobi inte tas på allvar, då gymnasiets allmänbildande funktion försvinner osv. Trots detta finns bildningsidealet fortfarande i partiernas egna principer. Men som Lydén påpekar tycks idealet ha blivit enbart ett ornament som används i festtal för utvalda. Hon avslutar sin text med ett tips till Samlingspartiet, som tidigare kallade sig Bildningspartiet: ”Bildning behöver inte motiveras med nyttoaspekter. Bildning är ett självändamål.”

Kritiken av regeringspolitiken träffar rätt, men samtidigt ger Lydéns text anledning att fundera på själva idén att ”bildning är ett självändamål”. Den här idén förekommer ofta i samhällsdebatter om utbildningspolitik, och den används vanligen som en motbild till tanken att bildning är motiverat såtillvida den bidrar till samhällelig eller ekonomisk nytta. Den ena sidan i debatten hävdar att nu, i dessa kärva tider, måste vi skära i bildningssektorn eftersom den är kostsam och saknar klar nytta för samhället och ekonomin. Den andra sidan håller i princip med – bildningen är inte nyttig – istället hävdar de att bildningen inte skall utvärderas som ett medel för samhälleliga och ekonomiska mål. ”Onytta” kan alltså inte vara ett legitimt skäl till att skära i bildningen; ett sådant argument visar bara att man inte förstått bildningens sanna natur som självändamål.

Problemet är att självändamålsidén är en reträttposition. Först erkänner vi: nej, att vara bildad (ofta sett som kunskaper inom humaniora) är inte nyttigt för samhället och ekonomin i samma utsträckning som en ekonom- eller ingenjörsutbildning. Så är det inte då bäst att säga att bildning inte ger oss nytta alls, utan enbart sitt eget värde: det goda i att vara bildad? Med andra ord är vi så indoktrinerade i ett visst tankesätt om vad som egentligen är nyttigt att vi inte ens kan tänka att bildningen har nytta om den inte ger nytta i termer av ekonomisk tillväxt. Självändamålsidén för alltså med sig ett trångsynt sätt att förstå frågan om ”nytta”. Istället för att analysera vad som verkligen är nyttigt i mänskligt liv, och hur bildning är relaterat till den här frågan, överlåter vi hela nyttobegreppet till dem som anser att all egentlig nytta är av den ekonomiska sorten. Vi ger med andra ord upp kampen om hur ”nytta” skall förstås innan diskussionen ens har börjat.

Med självändamålsidén svalde vi också kritiklöst idén att bildning de facto inte är nyttig för ekonomisk tillväxt. Men den frågan är inte heller avgjord, och i tidskriften Ikaros (3/2015) diskuterar filosofen Sharon Rider aktuell forskning som visat på de goda ekonomiska effekterna av ett rikt kulturliv. Så vi borde alltså inte heller handfallet acceptera antagandet att bildning saknar ekonomisk nytta.

Men verkligt bedräglig är självändamålsidén eftersom den inte gör rättvisa till den skillnad som bildning gör i mänskligt liv. Idén inbjuder istället till att förstå bildning som en särskild kunskap som det anses att den bildade människan skall besitta. Hon kan citera Tolstoj, talar belevat om impressionismen, redogöra för traditioner och historiska händelser, osv. Sånt skall en bildad människa känna till, och att vara bildad är något gott i sig. Bildningens kunskap är som en skinande diamant i en ask – att ens fråga vad du skall ha den till betyder att du inte uppskattar diamantens glans.

Förstås har självändamålsidén också goda användningar. Exempelvis då vi försöker få ett barn att förstå det viktiga hos något som den ännu inte begriper. Men vi skall också försöka förstå bildningens nytta, och då måste vi släppa tanken att bildning enbart utökar vår kunskap om enskilda saker. Bildning är något mycket mera radikalt: med bildning förändras hela vårt sett att uppfatta och förstå den värld som vi lever i. Bildning är inte något som bara läggs till vår tidigare existens – den öppnar våra ögon för att se saker som vi aldrig sett eller förstått förut. Ett bra exempel på vad en sådan förändring kan innebära gavs av filosofen Hugo Strandberg som talade under rubriken ”Vad är bildning bra för?” vid Folkets bildningsförbunds diskussionstillfälle i Karleby 7.2. Strandberg påpekade att en skogspromenad är något helt annat för den som har kunskap om växter och djur, och att titta ut genom fönstret är en annan sak för en ornitolog än för den som inte är det. Och detta gäller även för den traditionella bildningen inom konst, kultur och historia. Exempelvis: det är inte samma sak att se en debatt i riksdagens plenum för den historiskt bildade som den som inte är det. Bildning öppnar alltså nya dimensioner i den mänskliga tillvaron. Kan det finnas något vars nytta för mänskligt liv är större?

,

Läs också

5 kommentarer

 1. Johan E. skriver:

  Börjar bli trött på att en del vänsterfolk envisas med att måla upp konspiratoriska bilder av att det skulle vara fråga om en attack mot bildning. Dessutom har den debatten stampat på samma ställe sedan den började, vilket dock inte är förvånande med tanke på att många i den debatten är filosofer.

  Alla är överens om att bildning är viktigt, och många är överens om att utbildning är viktigt, och en stor del är dessutom överens om att dessa två står i samspel med näringslivet. Men det kanske är svårt för personer som ideologiskt verkar hysa agg gentemot näringslivet. Det gör långt ifrån alla, och det är därför debatten inte kommer vidare.

  Ni kan skriva er hesa om hur viktigt bildning är, de flesta kommer ändå bara att rycka på axlarna och tänka ”jo, men det är ju inte vad det handlar om”. Bildningen kommer alltjämt att finnas där, och att använda sig av lösryckta citat som dessutom är väldigt förkortade tankegångar är ett vetenskapligt och akademiskt tillkortakommande. I alla debatter där den sida ni tror er strida mot verkligen får motivera och utveckla sina resonemang kommer ni att finna att ni står nära varandra. Den enda skillnaden är att den andra sidan *också* bryr sig om näringslivet, varpå det förefaller logiskt att det hela den här debatten egentligen handlar om är att återigen uttrycka ett väldigt klyschigt förakt mot näringslivet.

  I det skedet ni slutar leva kvar i 1970-talets vänsteridyll kan debatten kanske gå vidare. Men ni föredrar säkert att sitta och drömma tillsammans och tro att ni gör skillnad. Tyvärr.

 2. Birgit skriver:

  Det handlar inte om en fråga om man är för eller emot näringslivet, Johan. Frågan är om bildning och kunskap får existera för sin egen skull eller inte. Eller annorlunda uttryckt: Blir bildning och kunskap dominerad av andra samhälleliga aktörer/sfärer, behöver den underkasta sig någon ideologi eller inte?
  Svaret på det sista är just nu ja. Inte är det näringslivet i sig som är problemet, utan den kapitalistiska ideologin som styr och som underkastar allt i samhället ett enkelt (och förödande) nyttotänkande.
  Det är inte 70-talet, det är helt enkelt omänskligt.

  • Johan E. skriver:

   Att säga att det inte är näringslivet utan kapitalismen gör ju inte saken bättre eller mer modern. Och fortsättningsvis mer en konspiratorisk oförmåga att förstå hur dagens samhälle fungerar. Att gestalta problemen som gigantiska abstrakta monster gör att man inte kommer någon vart. En diskussion om bildning som enbart förs av vänsterideologier forcerar dessutom det hela till en svartvit diskussion som enbart vänstern tror sig förstå. Vill man ha en riktig samhällsdebatt borde den snarare föras med en mer neutral terminologi, vilket delvis omöjliggörs när olika läger ger begreppen en mer avgränsad betydelse än vardagsspråket. Så man borde kanske släppa den urpräglade vänsterterminologin för att kunna förstå dem man debatterar mot.

 3. När jag jobbade på Studiecentralen, nuvarande SFV Bildning, för några år sedan gjorde vi ett helt nummer av tidningen Mentora kring bildning och dess samband med begreppet nytta. För den intresserade finns tidningen att läsa här: http://www.ssc.fi/Site/Data/288/Files/mentora/mentora1-11.pdf

 4. jonasahlskog skriver:

  Tackar för kommentarerna. Avsikten med texten var förstås att reflektera över hur idén om bildning är relaterad till frågor om nytta. Så det är oklart varför Johan direkt relaterar min diskussion till idéer om ”förakt mot näringslivet” (trots att jag påpekar att näringslivet också kritiserat regeringens nedskärningar), konspiration, kapitalism och politiska riktningar som höger eller vänster. Och att automatiskt se alla diskussioner som ställningstagande i en dikotomi mellan höger och vänster är ett typiskt uttryck för 70-talets mentalitet. Debatten borde, som Johan riktigt påpekar, gå vidare.

  Catharina: tackar för länken till en angelägen publikation! Ser spännande ut – skall läsas.

Kommenteringen är stängd.