Lära för livet eller lära av livet?

Sigge

Återkopplat ledarskap

29 feb , 2016, 08.00 sigge

 

360 feedback

Vi är alla ledare. På sätt eller annat så leder vi vår omvärld varje dag, antingen vi vill det eller inte. Som mamma eller pappa leder vi företaget ”Oy Familjen Ab”. Som anställd vid ett företag är det bra att komma ihåg att  ledarskapet sitter inte i titeln utan hur vi bemöter alla som vi berörs av varje dag. Chefen för företaget är inte nödvändigtvis den största eller bästa ledaren.

Vill du vara en person med hög nivå av självledarskap? Ha trygga medarbetare och uppvisa ledarbeteenden som skapar effektivitet och en öppen kultur? Då ska du be om och ge återkoppling.

Idag är många uppdrag och verksamheter både komplexa och dynamiska vilket ställer krav på såväl tydlighet som flexibilitet hos dig som ledare. Mellan människor finns alltid utrymme för tolkningar. Ditt sätt att kommunicera ett uppdrag tolkas av den du har mittemot dig på ett annat sätt än det du själv tyckte att du förmedlade det och formella uppdragsbeskrivningar kan aldrig besvara alla frågor, beslut och eventuella dilemman som uppstår under tiden vi arbetar. Återkoppling är ett sätt att hålla nära kontakt med dina medarbetare och chefer för att minska osäkerhet och utrymme för tolkningar.

Vi lever i en värld och har jobb som blir allt mer dynamiska. En definition av adjektivet ”dynamisk” är något som undergår viss förändring, både bokstavligt och bildligt. Så ser också den värld och det arbete som jag har ut, en dynamisk utveckling sker hela tiden. Somliga förändringar kan jag försöka förutspå och därigenom proaktivt bemöta. Andra igen är en dynamisk utveckling var jag reaktivt får ta del av vad jag möter. Komplexiteten igen kommer genom att allt mer är beroende av de nätverk som jag är i. Det blir allt svårare för mig att leda verksamheten utgående från hur jag vill ha den. Att leda denna dynamiska komplexitet kräver att jag återkopplar och slipper anta att nästa steg jag tar är det rätta.

Återkopplingen till dem jag möter och på ett sätt är beroende av blir därför av största vikt. Här kommer ledarskapet igen med i bilden. Min framgång är beroende av hur väl jag lyckas återkoppla till dem vars hjälp jag är beroende av för min egen framgång.

Återkoppling handlar om att ge beröm eller kritik på ett konstruktivt sätt och fokus kan vara både på beteenden och prestation. Syftet med återkopplingen är att den ska leda till utveckling, det vill säga att något ska bli annorlunda efteråt. Du själv behöver återkoppling i ditt ledarskap av samma orsak som dina medarbetare; för att utvecklas och veta att du är på rätt väg. Vi vet att många i ledande ställning idag vill lyssna mer på sina medarbetare – vilket är klokt eftersom medarbetarna är din verksamhet. Att som ledare ta emot återkoppling på ditt ledarskap från dina medarbetare är ett utmärkt sätt att just lyssna.

De traditionella rollerna som boss eller chef hör numera till samma kategori som många andra utrotningshotade arter på vår planet. Ofta beskriver en boss sig som en dynamisk chef, alltså en ledare. Är han det är en annan fråga.

, , , , ,

Läs också

Kommenteringen är stängd.