Lära för livet eller lära av livet?

Livslärd

Förståelse och sammanhang

9 sep , 2015, 09.39 sprattis

 

3,1415…….

Ovanstående sifferserie är bekant för de flesta , åtminstone de tre första siffrorna. Det är alltså talet π (pi), även kallad Arkimedes konstant och Ludolphs tal, en matematisk konstant som bland annat representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. Vilket ju också många av oss vet och kommer ihåg.

Men π fortsätter faktiskt i det oändliga, utan några regelbundenheter, och uttryckt med 20 decimaler är talet

3,1415926535897932384……..

Titta nu på det i tio sekunder och försök memorera talföljden! Skriv sedan ned det på en papperslapp ( inte lunta!) Svårt? Javisst

Gör sedan samma sak med den här serien på 21 siffror. Kom ihåg max. 10 sekunder! Inte lunta!!

149162536496481100121…..

Läs inte heller vidare i texten innan du har försökt slå i dig siffrorna i korrekt ordningsföljd!

Svårt? Javisst

För de allra flesta är det inte bara svårt utan hart när omöjligt att slå i sig en osammanhängande sifferserie på bara några sekunder.

Osammanhängande är det kritiska ordet här och också vad gäller inlärning överhuvudtaget.

Om jag i stället ber dig skriva ned och memorera en rad siffror som består av kvadraterna på heltal, börjande från ett, två, tre o.s.v., hur ser den serien ut då?

Jo: 149162536…. Då är det alltså plötsligt väldigt lätt att ”komma ihåg” de 21 siffrorna i rätt ordning. De har nämligen fått ett sammanhang och en förståelig förklaring = nyckeln till lyckad inlärning

Fast det blev ju inte lättare att slå i sig π med ett tjugotal decimaler

Men du kan alltid trösta dig med att det för de allra flesta bara skulle vara ”onödig kunskap”. Fint att briljera med vid rätt tillfälle, men inte något du torde behöva i det dagliga livet.

Sprattis

Läs också

En kommentar

  1. Martin Näse skriver:

    AvBlandEfterFrånFörFörbiGenomHosIKringMellanMotOmPåTillVidUnderÖverÅt. Det är så sällan jag har nytta av det, men nu tyckte jag det var läge 🙂

Kommenteringen är stängd.