Lära för livet eller lära av livet?

Rose

Vad behöver en Medborgare?

18 mar , 2015, 17.51 roseheir

 

I dag är det svårt att aktivt delta i samhället om man av olika orsaker har svårt att lära sig det nya. Förändringstakten är snabb och det går knappt en dag så att man inte får/blir tvungen att lära sig något nytt. Det kan man uppleva som positivt men jag har också mött många som känner att det är jobbigt och krävande med alla nyheter och moderniteter. Jag har t.o.m. hört sägas, att man uppfattar sig som ”en andra klassens medborgare” då man inte riktigt hänger med. Man suckar över digitalisering av olika tjänster och information som något som bidrar till känslan av att man kan för lite och att man därför känner sig mindre värd. De nya servicetjänsterna (som förutsätter t.ex. digital identifikation) borde faktiskt seriöst diskuteras ur ett demokratiperspektiv eftersom ”icke-kunnandet” blir ett hinder för jämställdhet.

Den fria bildningen ska enligt Lagen om fritt bildningsarbete (21.8.1998/632) och ” utifrån principen om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap (1§).”

Vi som arbetar på den fria bildningens arena har detta i ryggmärgen men enligt doktorand Annika Turunen kunde vi vara bättre på att för oss själva och andra -högt , tydligt och offentligt – beskriva hur detta styr det vi erbjuder medborgarna. Att det finns en klar linje från lagstiftningen till våra föreläsningssalar och lektionsrum. Då vi skapar kurser, föreläsningar och övrig verksamhet är vi skyldiga att tolka och uppfylla vårt uppdrag att utbilda kunniga och aktiva medborgare. Och det tror jag att vi oftast gör. Goda exempel är raden av kurser som IT, hälsa, språk, hållbar utveckling, musik, jägarexamen, fotgrafering etc.etc.  -och oftast utvecklar man sociala färdigheter under de flesta kurser man deltar i.
Och finns inte den kurs man behöver har man goda möjligheter att få den genom att helt enkelt lämna in ett önskemål.

Men det är alltså just det här jag borde bli bättre på att påpeka. Verksamheten stöder dagligen mänskors utveckling till aktiva, jämlika medborgare.

Med detta inlägg har jag bättrat mig något … och i fortsättningen ska jag oftare och tydligare  lyfta fram den fria bildningens arbete för jämlikhet och aktivt medborgarskap.

tangentbord

Läs också

Kommenteringen är stängd.