Lära för livet eller lära av livet?

Livslärd

Ungdom, demokrati, moral

26 jan , 2015, 01.10 bjornw

 

Nyligen hölls Ungdomens Kyrkodagar på Lärkkulla med 170 befullmäktigade delegater plus ett stort antal ungdomsledare och övriga funktionärer. Den som trott att ungdomarnas kyrkoparlament skulle vara en slö tillställning, eller ett skyttegravskrig mellan stridande åsikter, hugger ordentligt i sten. Jisses, vilket drag under galoscherna!

Över 20 motioner och initiativ till diskussion behandlades grundligt med hela demokratins arsenal: ordet fritt, utskottsbehandlingar, mentometer-gallupar, twitterflöden, omröstningar. Men framförallt den röda tråden: respekt för allas möjlighet att uttrycka sin åsikt, lyssna på andras, och ge sin röst enligt samvete och övertygelse.

Jag vill plocka upp ett exempel från årets UK: frågan om kyrkan och äktenskapstemat hade tagits fram i tre olika initiativ. Ett av dem hade rubriken: Kan vi undvika att äktenskapsdebatten splittrar vår kyrka?

UK 2015 initiativ

Trafiken till talarstolen var livlig, och argumenten de gamla bekanta, men det som gladde en gammal lärare i samhällsämnen var inte bara hur väl pålästa många unga visade sig vara, utan den modiga respekt som betonades i flera inlägg. Jag såg framför mig hur dessa aktiva ungdomar kommer att ta plats och ansvar i alla de sammanhang där de aktiverar sig i framtiden. Hoppas bara att den unga ivern och idealismen inte slocknar genom den tröghet som trots allt finns inom många organisationer, däribland kyrkan.

Den amerikanska pedagogen John Dewey (1859-1952) skriver i sin snart sekelgamla klassiker Demokrati och utbildning (1916) att skolan är en sorts miniatyrsamhälle som interagerar med mycket utanför skolans väggar. Idag kan man ändå fråga sig: Har skolans demokratifostrande funktion blivit förminskad på grund av ständiga läroplansreformer och nedskärningar?

Det finns kanske inget entydigt ja- eller nej-svar på frågan. Då jag ser på de aktiva ungdomarna på UK så undrar jag varifrån de har fått sin brinnande iver att stå upp för sin åsikt, men även ta in andras synpunkter. En del har säkert praktiserat dialog på lektionstid, men många har fått det utanför skolan: i hemmet, med kompisgänget, inom föreningar och församlingar.

UK 2015 omröstning

Den progressiva pedagogen John Dewey avslutar sin klassiker med följande ord: ”All utbildning som utvecklar förmågan att delta i samhällslivet är moralisk.// Intresset av att lära av och genom alla livets relationer är det väsentliga moraliska intresset.”  Citatet kan direkt överföras till UK:s behandling av äktenskapstemat – ja, hur gick det med den högaktuella moralfrågan?

Ungdomarna debatterade långt och länge, och röstade med sina valsedlar. Ingen över 30 år fick rösta. Resultatet var överraskande klart bland framtidens beslutsfattare. Slutformuleringen blev:   ”UK uppmanar kyrkomötet att seriöst överväga att ta ställning för att viga samkönade par. Detta eftersom vi anser att kärleken tillhör alla.”

Björn Wallén

 

Läs också

Kommenteringen är stängd.