Lära för livet eller lära av livet?

Livslärd

Base Camp

12 Nov , 2014, 10.10 Martin Näse

 

bc

Jag såg en härlig dokumentär, http://arenan.yle.fi/tv/2229343. En grupp skoltrötta 16-åringar går ett extra år efter högstadiet, en s.k. tionde klass. De jobbar på att förbättra sina betyg för att komma in på vidare studier. De får extra tid och uppmärksamhet, de tas om hand av beundransvärda lärare med stort hjärta och tålamod.

Men jag sörjer över att de inte får någon större möjlighet till miljöbyte. Det handlar mest bara om skola, prov och vitsord. Skolans krav inför fortsatta studier i en annan skola. Slutet är ändå lyckligt och dokumentären visar att alla kommer in på vidare studier efter tionde klassen. Men ändå…

Jag skulle unna de här eleverna ett rejält miljöbyte och jag vet ju att något annat är möjligt. I Kronoby kan man gå Base Camp, en tionde klass som är uppbyggd på ett annat sätt. Base Camp betyder basläger och sinnebilden för det är en grupp som ska bestiga ett berg och förbereder sig mentalt och praktiskt för det som ligger framför. För 16-åringar liksom för bergsbestigare handlar det om ett avgörande skede i livet. En stor utmaning väntar och mycket kommer att förändras.

Ett tionde år på Base Camp handlar nog om skolbetyg. Samtidigt handlar det en massa om friluftsliv i olika former, äventyr, resor, teambuilding, estradproduktion, slöjd, biståndsarbete. Man tillbringar året i den fria bildningens miljö på en folkhögskola, men man gör också korta och långa resor och turer, sover på nya ställen och övernattar utomhus. Man jobbar med personliga utmaningar, med att fungera som grupp, man umgås med flera vuxna förebilder och man kommer också i beröring med människor från andra kulturer.

Det kommer att ta länge för Skolan att komma ifrån tvångsramen att vara bara Skola. Den ska i stället bli Lärmiljö och erbjuda det som eleven behöver för sin personliga utveckling. I väntan på det erbjuder den fria bildningen annorlunda former och metoder.

,

Läs också

Kommenteringen är stängd.