Lära för livet eller lära av livet?

Livslärd

Longplay

24 okt , 2014, 08.29 Martin Näse

 

Mellersta Österbottens kammarorkester håller hög internationell nivå. Orkestern gör också publikarbete bland barn och ungdomar. Som bäst gör de en liten turné i svenskspråkiga lågstadier och förskolor. Man spelar Mozart, Grieg och Sibelius samt modern filmmusik. Man uppträder i små, intima utrymmen och ger också bl.a. specialprov på de olika instrumenten och hur man kan uttrycka olika känslor med dem. Allt på barnens villkor och också utgående från deras respons och frågor.

Kammarorkestern spelade nyss för förskolan och lågstadiet i Nedervetil. Förskolbarnen satt alldeles nära, tysta och koncentrerade. De var uppenbart tagna av klangerna och av intensiteten i uttrycket.

Man fick ställa frågor och det gavs svar. Det berättades om olika typer av musik, om olika långa stycken.

Det fanns tid för en sista fråga. En pojke hade skruvat på sig en stund, tog mod till sig och formulerade sin önskan:

– Kan ni spela naa som e lang?

En professionell stråkorkester som dimper ner och spelar klassiska verk för små barn kan knappast få någon bättre feedback!

(återgivet av signaturen ”En som var där”)

,

Läs också

Kommenteringen är stängd.