Lära för livet eller lära av livet?

Björn

Massajen inom mig

9 jun , 2014, 08.06 bjornw

 

Senaste veckoslut kastades jag 30 år bakåt i tiden. Sommaren 1984 åkte min fru och jag på ett spännande äventyr till östra Afrika. Förutom upplevelser av kulturmöten skulle vi skriva var sin rapport inom ramen för våra studier – Camilla om hälsovårdssystemet i Tanzania och jag om de nomadiska herdefolken där.

 Massajerna gjorde det starkaste intrycket på mig. De här människorna är stolta över sitt ursprung, så stolta att inget kolonisationståg, varken tyskar eller engelsmän,  hade lyckats få bukt med dem. En del forskare har kallat dem krigiska, jag skulle hellre kalla det självbevarelsedrift.

 Den nomadiska livsstilen innebär att massajerna flyttar på sina hem och boskapshjordar i jakten efter nya betesmarker. För myndigheter och nitiska byråkrater är det här ett problem, eftersom massajerna rör sig över vidsträckta områden, och även över nationsgränsen mellan Kenya och Tanzania.

 Nomaden har för mig blivit en metafor för livet. Inget hem här på jorden är evigt, ständigt söker vi efter nya betesmarker på ett existentiellt plan. Massajen inom mig berättar att mitt hem är där mitt hjärta är, och det rörliga livet gäller också min identitet, mitt intellekt, min själ. Till det nomadiska livet hör att bli starkt rotad i inre, andlig mening – inte i yttre, materiell mening.

 I missionsfesten i Vasa deltog en massajkör, Loruvani Choir, som med sin afrogospel, sina glädjetjut, pukar och käppar väckte den slumrande massajen inom mig.  Rytmen, dansen och glädjen väckte minnen, och plötsligt befann jag mig på den afrikanska savannen med dess blandning av damm, diesel och dallrande solvärme.

 

 Loruvani Choir

 

Massajbiskopen Jacob Moreto berättar att hans far hade sju fruar och 53 barn, och att missionen inte ändrade på det polygama systemet, bara fadern lovade att inte ta nya fruar…den som säger att mission utplånar den traditionella kulturen hugger i sten. En pragmatisk inställning råder på missionsfältet, och mycket arbete görs för att integrera tro och kultur.

 Karibuni Tanzania! Massajen säger: Var stolt över ditt ursprung. Ge aldrig upp. Stanna aldrig för länge på samma plats. Nya betesmarker väntar på att bli upptäckta av dig och dina medvandrare.

 Björn Wallén

Läs också

Kommenteringen är stängd.