Lära för livet eller lära av livet?

Rose

Nu flaggar vi grönt!

28 maj , 2014, 15.36 Johanni

 

Gratulerar!                                                                                                        

Grön Flagg-kommittén har på sitt möte 20.5.2014 beviljat er användarrätten till Grön Flagg som en utmärkelse för ert högklassiga arbete för miljöfostran. Er verksamhet följer Grön Flagg-programmets principer och ert projekt uppfyller kriterierna för att bevilja flaggan. Grattis!”

Vilket roligt besked vi fick – vårt arbete för naturen och miljön i vår lilla del av världen har bedömts som gott! Vi har fått erkänsla för att vi vill göra det lilla vi kan genom det konkreta certifikatet och den gröna flaggan som kommer att vaja i vår flaggstång.

Vi har gjort det enkelt men ändå seriöst. Understödet från Utbildningsstyrelsen har hjälpt oss att komma i gång med sopsortering i våra rum och över huvud taget med ett ”grönt tänk” och hur vi kan få detta att växa inom vår verksamhet. Natur och Miljö r.f. har tilldelat oss certifikatet. Jag tror bestämt, att det goda exemplet fostrar och lär minst lika mycket som  ren och skär kursverksamhet.

Nu ska här flaggas för naturen och miljön! I just vår flaggstång – tänka sig!

Rose Heir

Läs också

Kommenteringen är stängd.