Lära för livet eller lära av livet?

Siv

Att plantera träd kan förändra allt

4 mar , 2014, 00.00 Siv Ekström

 

För drygt 30 år sedan satte den svenska journalisten Sten Lundgren en boll i rullning i Afrika. Han jobbade som journalist på Tidningen Vi och hade en idé om att göra konkret utvecklingsarbete på ett jordnära sätt. Den första trädplantan satte han i West Pokot i Kenya och sedan dess har läsarna av Tidningen Vi kunnat följa med hur trädplanteringsprojektet vuxit och brett ut sig till flera länder runt Victoriasjön. Nu jobbar Vi-skogen med så kallad modern agroforestry, där träd och grödor planteras tillsammans. Visionen är ”En hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv”. Målgruppen är i huvudsak fattiga småbönder runt Victoriasjön och uppdraget ambitiöst: att ”bidra till minskad fattigdom, rätt till mat, ökade inkomster, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning”.

Med jämna mellanrum har Tidningen Vi förekommit i vårt hushåll och Vi-skogssidan har alltid hört till det som jag först letat upp för att läsa när ett nytt nummer av tidningen ramlat i brevlådan. Tidningen är och har varit förträfflig också i övrigt, men jag älskar de där berättelserna om hur människors liv fullkomligt förändrats när de träffat på Vi-skogen och lärt sig principerna: genom att plantera träd på sin mark binder man jorden så att den inte blåser eller regnar bort. Genom att välja trädslag noga kan man få frukter, honung, ved att elda med, trä att bygga utav, skugga och förbättrad jord. När en bonde till exempel slutar odla tomater med konstgödsel – som är dyrt och otroligt känsligt för väder och vind – och istället planterar träd och håller djur blir det mångsidiga odlingar som turas om att ge skördar. Träden ger foder till djuren och djuren ger gödsel. Skördarna ger familjen mat, men också ett överskott som kan säljas. Pengar behövs till skolavgifter för barnen och för att utveckla jordbruket.

På Vi-skogens webb kan man läsa framgångshistorier om bönder som gått över till att använda Vi-skogens metoder. Och här kommer vi nu till min favoritläsning! Det kan inte finnas någon bättre utvecklingshjälp. Här lär sig bönderna först av Vi-skogens personal och sedan av varann. De börjar bruka jorden på ett sätt som förbättrar miljön och deras egen ekonomi. Barnen får gå i skolan och kvinnorna slipper gå långa vägar för att samla ved att bära hem.

Läs om Juliet som planterat 400 tallar,  eller om Emily och hennes man Asha som odlade tomater förut, och om Saidat som är med om att minska avskogningen genom att odla träd och ta sedan en funderare på om det faktiskt är genmanipulerade grödor som är räddningen för dem som är hungriga och fattiga.

Siv Ekström

 

Läs också

Kommenteringen är stängd.